Wonga

Логотип компании Wonga
Ocena organizacji: 4/5, Wspólne głosy 91.

Więcej o Wonga.pl sp. z o.o.

Nazwa organizacji Wonga
Pełna nazwa organizacji Wonga.pl sp. z o.o.
Infolinia 48223888888

Wonga.pl sp. z o.o. - Cechy produktu

Minimalny. Kwota dofinansowania 200 PLN
Max. kwota finansowania 20000 PLN
Ilość dni na kredyt 30 days
Okres użytkowania 0%
Termin zatwierdzenia Średni czas od 2 do 12 godzin

Opłaty i opłaty

Konsolidacja długów Informacje dotyczące konsolidacji zadłużenia nie są wymienione na stronie internetowej. Powinieneś skontaktować się z przedstawicielami organizacji za pośrednictwem dowolnego źródła i wyjaśnić to
Opłata manipulacyjna Przy udzieleniu kredytu nie pobiera się jednorazowej opłaty
Opłata skarbowa Podatek skarbowy nie jest przewidziany w organizacji
Opłata roczna Roczna opłata wynosi od 180% do 365%, w zależności od tego, na jaki procent pożyczyłeś
Inne opłaty Inne opłaty nie są wymienione na stronie internetowej. Jednak ubiegając się o pożyczkę, możesz również uwzględnić ubezpieczenie lub inne usługi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielami organizacji.

Karać śmiercią

Wczesna kolonizacja W przypadku wcześniejszej spłaty długu nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z instytucją kredytową.
Opłaty za zaległe płatności 6% przeterminowanej kwoty
Inne kary Not provided

Dodatkowe wymagania

Trzeba powiązać konto bankowe Nieprzewidziany
Inne szczegóły Wypłata pożyczki odbywa się za pomocą karty bankowej

CZY Wonga jest LEGALNA?

Wonga.pl to dostawca usług finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, oferujący krótkoterminowe pożyczki i inne usługi dla klientów. Firma jest regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA) i przestrzega ścisłych przepisów dotyczących swoich praktyk pożyczkowych. Zapewnia to, że każdy klient, który bierze pożyczkę od Wonga.pl ma pewne prawa i ochronę podczas korzystania z ich usług. Klienci mogą spać spokojnie wiedząc, że firma jest legalna i w pełni zgodna ze wszystkimi przepisami FCA.

Wonga.pl ma również doskonałą reputację w zakresie obsługi klienta, z wieloma zadowolonymi klientami, którzy korzystali z ich usług, aby uzyskać pożyczki szybko i łatwo. Strona internetowa firmy zapewnia również klientom szczegółowe informacje na temat wszystkich ich produktów, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich potrzeb finansowych. Ta przejrzystość sprawia, że klienci bardzo łatwo powierzają Wonga.pl swoje finanse i pomaga zapewnić, że otrzymują od firmy najlepsze możliwe usługi.

Beste Unternehmen

Jak wziąć pożyczkę w Wonga?

Wzięcie pożyczki w Wonga.pl to prosty i nieskomplikowany proces. Najpierw klienci muszą zarejestrować konto, podając podstawowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres i data urodzenia. Po rejestracji, klienci zostaną poproszeni o podanie dalszych szczegółów dotyczących ich dochodów i wydatków w celu oceny ich zdolności do uzyskania pożyczki. Informacje te są następnie wykorzystywane przez Wonga.pl do obliczenia kwoty pieniędzy, którą można pożyczyć i jakie warunki spłaty można zaoferować.

Kiedy klient zdecyduje się na kwotę pożyczki, którą chce pożyczyć, może zaakceptować warunki pożyczki i dostarczyć wszelkie inne niezbędne dokumenty lub informacje wymagane przez Wonga.pl. Po tym, pożyczka zostanie zwykle zatwierdzona w ciągu kilku minut, a środki zostaną wpłacone na konto klienta w ciągu godzin lub dni, w zależności od metody płatności wybranej podczas ubiegania się o pożyczkę.

Po całkowitej spłacie pożyczki, Wonga.pl zazwyczaj zamyka konto klienta; jednak jeśli potrzebne są kolejne pożyczki, klienci mogą z łatwością złożyć wniosek ponownie w dowolnym momencie po całkowitej spłacie poprzedniej pożyczki. Wonga.pl oferuje również klientom opcje elastyczności spłaty, co pozwala im dostosować plan spłaty w razie potrzeby, aby lepiej zarządzać swoimi finansami i nadal utrzymywać swoją ocenę kredytową.

Przykład obliczania odsetek i płatności pożyczki

Zaciągając pożyczkę w Wonga.pl, klienci będą musieli spłacić kwotę pożyczki wraz z odsetkami. Wysokość naliczanych odsetek będzie zależała od kwoty pożyczki, warunków spłaty i rodzaju wnioskowanej pożyczki. Na przykład, w przypadku pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na okres 14 dni, Wonga.pl zazwyczaj pobiera APR (Annual Percentage Rate) w wysokości 1,853%, co odpowiada dziennej stawce 0,4944%. Oznacza to, że jeśli pożyczysz 100 funtów na 14 dni, będziesz musiał zwrócić w sumie 107,22 funtów; 7,22 funtów to opłata za odsetki.

Jeśli chodzi o spłatę, Wonga.pl oferuje elastyczność w zakresie sposobu spłaty kwoty pożyczki i terminu, w jakim należy to zrobić. Klienci mogą wybrać pomiędzy dokonaniem pojedynczej płatności na koniec okresu lub dokonaniem wielu płatności w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeśli klienci zdecydują się na wielokrotne spłaty, mogą to zrobić w dowolnym momencie przed terminem spłaty, a także mają kontrolę nad tym, ile chcą zapłacić za każdym razem (o ile spełnia to ich minimalną wymaganą płatność).

Wonga oferuje również klientom, którzy mogą mieć problemy finansowe, możliwość zamrożenia spłaty na okres do 30 dni (w niektórych sytuacjach). Daje to klientom więcej swobody w razie potrzeby i zapewnia, że nie ponoszą oni niepotrzebnych opłat ani nie obciążają swoich finansów z powodu niemożności dokonania płatności na czas.

Ogólnie rzecz biorąc, wzięcie pożyczki w Wonga jest proste i łatwe, z elastycznymi opcjami spłaty dostępnymi dla klientów, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy w zarządzaniu swoimi finansami lub nieoczekiwanych kosztów pojawiających się w trakcie trwania umowy pożyczki.

Dodatkowe warunki udzielania pożyczek

Wonga.pl oferuje konkurencyjne warunki pożyczek dla swoich klientów i poświęca czas na dokładną ocenę każdego wniosku. Aby kwalifikować się do otrzymania pożyczki od Wonga.pl, klienci muszą spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie regularnego źródła dochodu, ukończone 18 lat oraz posiadanie ważnego konta bankowego w kraju zamieszkania. Ważne jest również, aby wnioskodawcy mieli dobry wynik i historię kredytową, ponieważ to zadecyduje o tym, czy będą mogli zaciągnąć pożyczkę, czy nie.

Jeśli chodzi o dodatkowe warunki przyznawania pożyczek w Wonga.pl, istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed udzieleniem zgody. Po pierwsze, klienci muszą mieć aktywną kartę debetową/kredytową powiązaną z ich kontem bankowym, ponieważ pozwala to na szybszy czas przetwarzania i zapewnia, że spłaty są dokonywane w terminie. Po drugie, klienci mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości, takiego jak ważny dowód osobisty lub paszport oraz dowód adresu (np. rachunki za media). Wreszcie, klienci powinni również pamiętać, że Wonga.pl ma prawo odrzucić każdy wniosek, jeśli uzna, że klient nie jest w stanie spełnić wymagań dotyczących pożyczki lub nie nadaje się do udzielenia pożyczki na podstawie kontroli kredytowej przeprowadzonej przez pożyczkodawcę.

Ogólnie rzecz biorąc, warunki udzielania pożyczek przez Wonga są jasne i proste, a większość wniosków jest rozpatrywana szybko i sprawnie, pod warunkiem, że wszystkie niezbędne informacje zostaną dostarczone przez klienta w momencie składania wniosku.

Przyczyny odmowy udzielenia pożyczki

Jeśli chodzi o powody odmowy pożyczki w Wonga.pl, istnieje kilka czynników, które pożyczkodawca bierze pod uwagę podczas oceny wniosku. Najczęstsze powody to posiadanie złej historii kredytowej/niskiej punktacji kredytowej, brak możliwości spełnienia minimalnych wymagań dotyczących dochodu, złożenie niekompletnych lub niedokładnych informacji w formularzu wniosku oraz brak ważnej karty debetowej/kredytowej powiązanej z kontem bankowym.

Zły kredyt lub niski wynik kredytowy jest jednym z głównych czynników odmowy pożyczki, ponieważ wskazuje na zdolność (lub jej brak) klienta do odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i spłacenia kwoty pożyczki w całości. Wonga sprawdza raport kredytowy wnioskodawcy z agencji zewnętrznej przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub nie pożyczki. Jeśli klient w przeszłości nie spłacał rat lub nie wywiązywał się z innych pożyczek, prawdopodobnie przyczyni się to do odrzucenia jego pożyczki.

Niespełnienie minimalnych wymagań dotyczących dochodów jest kolejnym kluczowym powodem odmowy udzielenia pożyczki. Wielu pożyczkodawców wymaga, aby wnioskodawcy mieli wystarczający dochód na pokrycie kosztów utrzymania plus wszelkie dodatkowe płatności, które mogą mieć każdego miesiąca (w tym spłaty pożyczki). Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić dowodu na posiadanie wystarczających dochodów, może spotkać się z odmową udzielenia pożyczki.

Niedokładne lub niekompletne informacje na formularzu wniosku również mogą spowodować odmowę udzielenia pożyczki, ponieważ pokazują, że pożyczkobiorca jest nieuczciwy lub nie myśli poważnie o zaciągnięciu pożyczki. Dlatego ważne jest, aby klienci zawsze sprawdzali swoje dane przed złożeniem wniosku i upewniali się, że podali wszystkie niezbędne informacje dokładnie i uczciwie.

Ile Wonga pobiera odsetek i opłat?

Wonga.pl nalicza odsetki i opłaty w oparciu o pożyczoną kwotę, czas trwania pożyczki oraz inne czynniki, takie jak ocena kredytowa i dochód. Dokładna kwota odsetek i opłat, które klient zapłaci za swoją pożyczkę może się różnić w zależności od jego profilu, przy czym osoby z wyższą punktacją kredytową zazwyczaj płacą niższe stawki niż osoby z niższą punktacją. Ogólnie rzecz biorąc, oprocentowanie Wonga.pl waha się od 0,8% do 1,5% dziennie dla pożyczek krótkoterminowych i do 5% dla większych pożyczek. W zależności od warunków pożyczki wybranych przez klienta, mogą być również naliczane dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za opóźnioną spłatę lub wcześniejsze rozliczenie. Ponadto, Wonga zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 10%, jeśli okaże się, że klient podał fałszywe informacje w celu uzyskania pożyczki – co może prowadzić do działań prawnych, jeśli okaże się, że świadomie próbował oszukać pożyczkodawcę.

Kontakty z Wonga

Wonga.pl zapewnia klientom różne sposoby kontaktu z nimi, jeśli mają jakiekolwiek pytania.

Z zespołem obsługi klienta można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 801 983 001 (dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 CET).

Posiadają również adres korespondencyjny, na który klienci mogą wysyłać listy: Wonga.pl Sp. z o.o., ul. Wronia 51, 03-234 Warszawa, Polska.

Aby uzyskać więcej informacji, klienci mogą sprawdzić sekcję FAQ na ich stronie internetowej lub dedykowane Centrum Pomocy, które obejmuje takie tematy, jak wnioski o pożyczkę, informacje o spłacie i zarządzanie kontem. Dodatkowo, kanały mediów społecznościowych Wonga są dostępne dla ludzi, aby połączyć się z nimi i zadać pytania lub zostawić opinie. Są aktywni na Facebooku, Instagramie i Twitterze @wongapolska i regularnie publikują posty dotyczące wskazówek i porad finansowych, a także aktualizacje dotyczące ich usług.

Jak wziąć kredyt Wonga?

  • Wypełnij wniosek o pożyczkę.
  • Potwierdź ofertę. Oferta zostanie podpisana kodem SMS, który zostanie natychmiast wysłany do Twojego rozwiązania Get the!
  • Przekaż pieniądze na konto bankowe lub kartę w jeden dzień!

Dodatkowe warunki udzielania kredytów:

  • cały proces przez Internet bez wychodzenia z domu;
  • dla obywateli Niemiec, którzy ukończyli 21 lat życia (większość);
  • posiadanie stałej rejestracji na terenie Niemiec;

Przyczyny odmowy kredytu:

  • Słaba zdolność kredytowa
  • Jesteś na czarnej liście, poddałeś się kontroli zadłużenia lub wydałeś werdykt przeciwko swojemu imieniu
  • Nie masz wystarczających dochodów na pożyczkę, o którą prosiłeś
  • Słabe osiągnięcia w spłacaniu kart kredytowych lub pożyczek

Adres - ul. Żaryna 2B, bud. D 02-593 Warszawa

Zarządzanie strukturą Wonga

Founder - Unknown
Współwłaściciel - Unknown
Maria.L
Cześć! Jestem Maria i jestem doradcą finansowym na Filipinach i w Niemczech. Wiem prawie wszystko o rynku kredytów konsumenckich i zbieram wszystko w jednym miejscu, abyś mógł je zatwierdzić. Czasami mogą wystąpić błędy w tłumaczeniu, przepraszam za to. Możesz powiedzieć mi o wszystkich błędach osobiście na LinkedIn :)

Proszę zostawić opinię o Wonga